त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका गाउँपालिकाको जानकारी मूलक सूचना

Avatar photo
Dhadingpost
सोमवार, पुस २३, २०८०

विषय : जानकारी सम्बन्धमा |

यस गाउँपालिकाबाट विनियोजन भएका बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि अनुरुप नभएका भनि छानविन गर्न तथा कागजात उपलब्ध गराउन श्री अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र लेखि आएकोले तपसिल अनुसारको कार्य नगर्न नगराउन हुन अनुरोध छ । यदि सो विपरित भएको देखिन आएमा यस कार्यालयबाट भुक्तानी नहुने र सोको जवाफदेहि स्वयं आदेश दिने पदाधिकारी हुने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।
तपसिल :
१) विधि मिचेर नियुक्ति तथा डोर हाजिरीमा प्रशासनिक कामकाज लगाइएको ।
२) गुणस्तरहिन कार्यलाई गुणस्तरयुक्त भनि सिफारिस गरिएको ।
३) पाईप वितरण तथा अन्य खरिद प्रक्रिया नमिलेको ।

नेत्रमणि न्यौपाने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत