कर्मचारी आवश्यकता

Avatar photo
Dhadingpost
बुधबार, फाल्गुन १८, २०७३

आवश्यकता !

यस केन्द्रद्धारा यु.एम.एन. को सहयोगमा संन्चालित निम्न अनुसारको निम्न गा.वि.स.मा संचालन गर्न लागिएको परियोजनामा तल उल्लेख भए बमोजिमका कर्मचारीको आवश्यकता परेको हुदा इच्छुक नेपाली नागरिकबाट आफ्नो ब्यक्तिगत बिवरण सहित शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र,कार्य अनुभव प्रमाण पत्र तथा बाह्रय डाटाको साथमा पासपोर्ट साईजको १ प्रति फोटो टाँस गरिएको लिखित निवेदन सुचना प्रकाशन भएको भित्र तलको ठेगानामा दरखास्त दिन सकिनेछ । साथै म्याद नाघि आएका र रित नपुगेका दरखास्त उपर कुर्नै कारवाही हुने छैन ।

दरखास्त दिने मिती,समय र ठेगाना: २०७३ फागुण १५ देखी ३० गते ३ बजे सम्म । (सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक)

समयः बिहान १० बजेदेखी दिनको ४ः३० बजे सम्म । नारी जागरण केद्रको कार्यलय,नि.न.पा. ३, बिचबजार (माईक्रको काउन्टर संगै )

योग्यता: कार्यक्रमको नाम: सिमान्तकृत समुदायको खाद्य सुरक्षा सुधार कार्यक्र

कार्यक्रमको समय अवधिः १० महिना ( १ मार्चदेखि ३१ डिसेम्बर २०१७)

पद: कार्यक्रम संयोजक (कृषिप्राविधिक), संख्या १
गा.वि.स. ज्यामरुङ